Surten alhora la primera alpha de Mandriva 2011 i de Mageia

Mageia és la distribució Linux que va començar a gestar la comunitat d’usuaris de Mandriva quan, arran dels seus problemes econòmics, aquesta va comunicar que deixaria de publicar la seva versió gratuïta. Tot i que finalment Mandriva es va desdir i sí que alliberarà una versió gratuïta, el projecte Mageia també tira endavant.

Logo de Mageia

Aquesta mateixa setmana s’ha publicat la primera versió Alpha de tots dos projectes. Això significa que estan encara en un nivell molt inicial de desenvolupament, o sigui que encara no seran gaire estables. La versió final de Mandriva 2011, tal i com vam comentar, està prevista per al proper 30 de maig. Els desenvolupadors de Mageia, per la seva banda, treballen amb l’1 de juny com a data de publicació de la seva primera versió definitiva.

Logo de Mandriva

4 thoughts on “Surten alhora la primera alpha de Mandriva 2011 i de Mageia

    1. Diria que fotut. Mandriva fa molt de temps que no té ningú que la traduïsca al català (les aplicacions pròpies del sistema, és clar, ja que el català encara es troba entre les llengües disponibles).

Comments are closed.